This website needs js to run.

Portrait of a Woman

Oil on canvas

41 x 46 cm

Not For Sale

Prema autorovoj dataciji, ovaj portret je nastao u cavtatskom periodu (1899-1902), kada je Bukovac sa dužim i kraćim prekidima boravio i u Zagrebu. Po tretmanu i stilu, bez većih analogija sa prepoznatljivim Bukovčevim portretima ovog perioda.