This website needs js to run.

Вук Караџић

28 x 88 x 28 cm

Not For Sale

Српски вајар и сликар, Петар Убавкић (1850/52 - 1910), сматра се зачетником академске скулпторске уметности у новијој српској историји. Школовао се у Бечу, Минхену и Риму и по повратку у Београду радио је у више школа. Члан Српског ученог друштва постао је 1883, а за почасног члана САНУ проглашен је 1892. године. Петар Убавкић био је један од оснивача Друштва српских уметника „Лада“ основаном 1904. године када је са својих десет вајарских дела учествовао на Првој југословенској уметничкој изложби у Београду. Портрет Вука Kараџића настао 1889. године носи све врлине најбољих Убавкићевих скулптура, успешно спајајући портретни карактер дела са дискретном симболиком.

NATIONAL MUSEUM in Belgrade

Доситејев лицеј

Mузеј Вука и Доситеја

28. фебруара 1949. године, одлуком Владе НР Србије основан је Музеј Вука и Доситеја. Некадашња Вукова соба, део збирке ондашњег Народног музеја, проширена је поставком посвећеном великом просветитељу Доситеју Обрадовићу као Вуковом претходнику у борби за увођење народног језика у књижевност. У здању, у коме се Музеј данас налази, радила је од 1809. до 1813. године знаменита Велика школа. Њен идејни творац био је Доситеј, док је Вук био један од првих ученика. Због свог историјског и архитектонског значаја зграда је сврстана у категорију споменика културе од изузетног значаја, највишу у нас. Изложба посвећена овом древном здању садржи дела Емануела Муановића и Милице Чађевић из првих деценија XX века, као и позније радове Миће Поповића, Луке Младеновића и Александра Кумрића из 50-их година, уз неколико слика новијег датума. У виртуелном изложбеном простору можете погледати и вајарска дела Рудолфа Валдеца и Петра Убавкића, те тродимензионални модел здања Доситејевог лицеја.

View exhibition