This website needs js to run.

Father

Oil on canvas

35 x 48 cm

Not For Sale

Portret Bukovčevog oca, Agustina Fađonija (Augusto Fagioni), u potpunosti se uklapa u umetnikov cavtatski period, kada je portretisao članove svoje porodice Fađoni - Jozu, Anetu, Vinka, Aga, Eticu i dr. Portret je dugo bio u posedu Bukovčeve porodice, odnosno brata Vinka, kada je sredinom pedesetih godina prošlog veka otkupljen za Narodni muzej u Beogradu. Bukovac je za sebe uradio skoro identičnu repliku ovog portreta, malo slobodnije i sa malim izmenama u koloritu (za upoređenje videti: Uchytil, 2005, str. 252).