This website needs js to run.

Landscape study

Oil on canvas

51.5 x 39 cm

Not For Sale

Bukovac je sredinom osamdesetih godina XIX veka obišao Dalmaciju i, duže ili kraće, boravio u većim gradovima poput Dubrovnika, Splita, Zadra, itd. Tada nastaje veći broj studija pejzaža dalmatinskog krajolika i upravo tada Bukovac napušta akademski manir i okreće se plenerizmu. Tom broju živo slikanih pejzaža pripada i ova studija predela slikana slobodno, širokim potezima, pastozno i sa nijansama smeđe i zelene. Ovakve i slične studije predela nagovestiće umetnikove još slobodnije, pastoznije i sa više impulsa slikane predle i studije iz Pariza i okoline iz druge polovne osamdesetih godina XIX veka.