This website needs js to run.

Portret devojčice

39.7 x 49.5 x 10 cm

Not For Sale

Sa novim shvatanjem značaja porodice, kao i usponom građanske klase u nizozemskom društvu početkom XVII veka, u slikarstvu počinje da se poklanja posebna pažnja prikazima dece. Napustivši raniju tradiciju predstava dece kao umanjenih odraslih ljudi ili bića nalik drvenim lutkama, slikari početkom XVII veka ostvaruju autentične slike detinjstva, nastojeći da ih prikažu što realističnije, sa svim karakteristikama dečjeg izgleda kao što su jedri obrazi i punačke šake. Deca su najčešće predstavljena u svečanoj odeći vedrih boja i ukrašena različitim nakitom, čime je istican njihov značaj. Takođe, u rukama su često držala igračku ili neki drugi predmet koji je mogao nositi određenu simboliku. Predstava devojčice, po svoj prilici, nastala kao deo nekog porodičnog portreta, odlikuje se veoma uspešnom materijalizacijom različitih tekstura, kao i uverljivim prikazom deteta, koje, iako suzdržano i bez naglašene ekspresije, zrači izrazito detinjom spontanošću i čistotom.

RUBENSOVI KRUGOVI

Centralno mesto izložbe zauzima slika Dijanin povratak iz lova, reprezentativno delo nastalo u radionici najznačajnijeg flamanskog majstora 17. veka Petera Paula Rubensa. Ova mitološka kompozicija rezultat je u saradnje sa Fransom Snajdersom koji je na slici izveo mrtvu prirodu i ulovljene ptice. Delo predstavlja veoma uspešan primer saradnje slikara specijalizovanih za određene žanrove, što je bila uobičajena i razrađena praksa u Antverpenu tog vremena. Pored pomenute slike na izložbi će biti prikazana i dela još trojice flamanskih umetnika sa kojima je Rubens često sarađivao: Portret devojčice Kornelis de Vosa, Cveće Jana Brojgela, kao i Portret Antonis van Dajka. Cilj izložbe je da se publici predstavi deo slikarstva starih majstora iz Zbirke strane umetnosti Narodnog muzeja kroz priču o Antverpenu 17. veka, o najvećem slikarskom studiju viđenom do tada i slikarskim krugovima koji su se ukrštali i preplitali kako na intenzivnom poslovnom planu, tako i u prijateljskom i rodbinskom. Ovo je mogućnost da se preko slika na platnu i konteksta u kojem su nastale sazna više o flamanskom društvu i kulturi s početka 17. veka. Ko su bili naručioci slika, a koje aktuelne teme? Koji su bili moralni uzori, i kakva je veza mitoloških kompozicija sa katoličanstvom? Kakav je uticaj imala italijanska umetnost na ovo podneblje? Kako se radilo u Rubensovoj slikarskoj fabrici? Odgovore na ova i druga pitanja pokušaćemo da damo putem pratećih programa izložbe u vidu predavanja i stručnih tumačenja, kao i u pratećem katalogom autora izložbe, višeg kustosa Jelene Dergenc.

View exhibition