This website needs js to run.

Dijanin povratak iz lova

13 x 145 x 211.5 cm

Not For Sale

Slika je nastala tokom decenije najveće aktivnosti Rubensovog studija. U tom periodu, scene sa Dijanom, boginjom lova, bile su veoma popularne. Temu Dijaninog povratka iz lova Rubens je osmislio kao idiličnu predstavu koja slavi izobilje i svakodnevnu obnovu prirode, kao i senzualnost ženske lepote. Dijagonala Dijaninog koplja koja deli kompoziciju na dva dela, mesto je sučeljavanja dva suprotstavljena sveta: Dijaninog, koja kao zaštitnica i čuvarka vrline čistote odoleva svakom izazovu odlučno predvodeći svoje družbenice, i sveta tame, kojim vladaju najniži porivi, a koji predstavljaju tri satira obuzeta pohotom. Postura likova na slici u skladu je sa vrlinama, odnosno porocima koje oni predstavljaju. Dok su ženske figure stamene i stabilne, muške kao da lelujaju od opijenosti. Ovu mitološku kompoziciju posebno privlačnom čine virtuozno izvedene mrtve prirode, ulovljena divljač i lovački psi. Slikanje ovih partija Rubens je poverio Fransu Snajdersu, umetniku sa kojim je često i uspešno sarađivao.

RUBENSOVI KRUGOVI

Centralno mesto izložbe zauzima slika Dijanin povratak iz lova, reprezentativno delo nastalo u radionici najznačajnijeg flamanskog majstora 17. veka Petera Paula Rubensa. Ova mitološka kompozicija rezultat je u saradnje sa Fransom Snajdersom koji je na slici izveo mrtvu prirodu i ulovljene ptice. Delo predstavlja veoma uspešan primer saradnje slikara specijalizovanih za određene žanrove, što je bila uobičajena i razrađena praksa u Antverpenu tog vremena. Pored pomenute slike na izložbi će biti prikazana i dela još trojice flamanskih umetnika sa kojima je Rubens često sarađivao: Portret devojčice Kornelis de Vosa, Cveće Jana Brojgela, kao i Portret Antonis van Dajka. Cilj izložbe je da se publici predstavi deo slikarstva starih majstora iz Zbirke strane umetnosti Narodnog muzeja kroz priču o Antverpenu 17. veka, o najvećem slikarskom studiju viđenom do tada i slikarskim krugovima koji su se ukrštali i preplitali kako na intenzivnom poslovnom planu, tako i u prijateljskom i rodbinskom. Ovo je mogućnost da se preko slika na platnu i konteksta u kojem su nastale sazna više o flamanskom društvu i kulturi s početka 17. veka. Ko su bili naručioci slika, a koje aktuelne teme? Koji su bili moralni uzori, i kakva je veza mitoloških kompozicija sa katoličanstvom? Kakav je uticaj imala italijanska umetnost na ovo podneblje? Kako se radilo u Rubensovoj slikarskoj fabrici? Odgovore na ova i druga pitanja pokušaćemo da damo putem pratećih programa izložbe u vidu predavanja i stručnih tumačenja, kao i u pratećem katalogom autora izložbe, višeg kustosa Jelene Dergenc.

View exhibition

Crozier Showroom

View exhibition