This website needs js to run.

Self Portrait

Oil on canvas

26 x 34.5 cm

Not For Sale

Autoportret je nastao sredinom 1883. godine u Cavtatu, po povratku umetnika sa Dvora crnogorskog kneza Nikole Petrovića na Cetinju. Bukovac je u Cavtatu naslikao svoje roditelje, brata i sestre u istom formatu i ukrasnom okviru, i oni se danas čuvaju u Kući Bukovac u Cavtatu. Od nastanka ovog autoportreta iz 1883. nadalje, nezaobilazna cigareta u ustima postaće prepoznatljivi detalj na skoro svim Bukovčevim autoportretima.