This website needs js to run.

Pavle Paja Jovanović

Serbia

Pavle Paja JOVANOVIĆ (Vršac, 1859 – Beč, 1957) Posle najranijih pouka o crtanju stečenih u rodnom Vršcu, završio je studije na Akademiji likovnih umetnosti u Beču, a potom i Majstorsku školu za istorijsko slikarstvo kod prof. Leopolda Karla Milera tzv. „Egipćanina“. Studijski je boravio po svim krajevima bivše Jugoslavije, putovao je o Italiji, Španiji, Maroku, Egiptu, Kavkazu, ali najviše po Balkanu, gde je prikupljao građu za svoje žanr-kompozicije iz života običnih ljudi koji su ga proslavili. Od početka XX veka okreće se više portretskom slikarstvu, u čemu je bio vrlo uspešan. Živeo je u Minhenu, Londonu, Parizu, Beogradu i najduže u Beču, gd ej eimao stan i atelje. Jedan je od najmlađih članova SANU i pored Uroša Predića je najznačajniji i najplodniji predstavnik akademskog realizma kod nas. Svoj legat zaveštao je 1952. godine Beogradu, koji je otvoren 1969. godine.Tokom života dobio je mnoge svetske nagrade i priznanja. Dela mu se čuvaju i izlažu kako u muzejima, galerija i privatnim kolekcijama u našoj zemlji, tako i u muzejima i javnim i privatnim kolekcijama u inostranstvu.