This website needs js to run.

Slem

Helmet

Illyrian, Thracian, or a mixed Thraco-Aegean civilization

VI - V vek p.n.e.

Zlato, Bronza

U grobu VIII nedaleko od maske bio je polozen bronzani ilirski slem ukrasen zlatnom aplikacijom rozete, dok su na paragnatidama (stitnici za lice) vidljivi obrisi predstava konjanika, a na celu dva lava i izmedju njih divlji vepar. Ove scene su nekada bile prekrivene zlatom. Smatra se da je zbog bogate dekoracije, ali i polaganja u grob zajedno sa zlatnom maskom i sandalama, namena slema bila prvenstveno ceremonijalna naglasavajući i isticuci ulogu preminulog u zajednici.