This website needs js to run.

Kiliks

Kiliks

Illyrian, Thracian, or a mixed Thraco-Aegean civilization

VI - V vek p.n.e.

Glina

Kiliks ili kupa na nozi iz groba X je posuda za piće, ukrašena dvostrukom palmetom u nizu. Svrstava se u grupu atickih kiliksa tipa Droop ( Droop Cups) – nazvanih tako po istrazivacu koji je prvi ovakve kilikse izdvojio u posebnu grupu.