This website needs js to run.

Коnična pоsuda velikih dimenzija

Posuda

Vinčanska kultura

5700–4500 BC or 5300–4700/4500 BC

Glina